Quyên góp

Quyên góp

Thông tin tài khoản Operation Smile Vietnam:

Sacombank – Chi nhánh Thăng Long
Tên tài khoản: VPDDTC OPERATION SMILE INC TAI VIET NAM
Account Number: 020062582228 (Tài khoản VND)

Citibank
Địa chỉ: 40 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội
Tên tài khoản: Operation Smile Vietnam
Số tài khoản: 0200035046 (Tài khoản VND) | 0200035003 (Tài khoản USD)
SWIFT Code: CITIVNVX

Vietnam International Bank (VIB)
Tên tài khoản: VPDD To chuc Operation Smile Inc. tai Vietnam
Số tài khoản: 068704060184243 (VND Account)

Ngân hàng Bản Việt
Tên tài khoản: VPDD To chuc Operation Smile Inc tai VN
Số tài khoản: 0697041 88 5555 (Tài khoản VND)