Quyên góp

Quyên góp

Operation Smile Vietnam Bank Account Information:

Ngân hàng: Citibank
Địa chỉ: 40 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội
Tên tài khoản: Operation Smile Vietnam
Số tài khoản: 0200035046 (Tài khoản VND) | 0200035003 (Tài khoản USD)
SWIFT Code: CITIVNVX

Ngân hàng: Vietnam International Bank (VIB)
Tên tài khoản: VPDD To chuc Operation Smile Inc. tai Vietnam
Số tài khoản: 068704060184243 (VND Account)